Bovec

Bovec leži na severozahodu Slovenije. Med gotskima cerkvama se širi trg z značilnimi bovškimi hišami. Slikovito mesto z najpestrejšimi nastanitvenimi možnostmi je center zgornjesoške doline. Nekoč je mimo njega vodila stara prometna pot, ki je povezovala Trst z Dunajem. Zelo poznan je po odločilnih bitkah iz I.svetovne vojne, ki so se odvijale v mestu in na bližnjih okoliških gorah. Tukaj se izpolnijo želje vseh, ki iščete adrenalinsko sprostitev, vseh, ki najdete svoj mir v sožitju z naravo in vseh, ki radi užijete duha kulturne dediščine.

Naravne in kulturne znamenitosti

V Bovški deželi se izpolnijo želje vseh, ki iščete adrenalinsko sprostitev, vseh ki najdete svoj mir v sožitju z naravo in vseh ki radi užijete duha njene kulturne dediščine. Ta kraj s svojevrstnim podnebjem Alp in Jadrana je stičišče slovanske, germanske in romanske kulture. Divja inčudežna narava, ljudje in krajevne posebnosti, ter kulturne in zgodovinske znamenitosti razodevajo živost te dežele, ki vas navdihne z raznolikostjo svojih darov.

Ustavite svoj korak za trenutek ali dva. Ozdravite strese, stiske in vsakdanje mestno hitenje – narava je najboljši zdravnik in največji umetnik.

Julijske Alpe so s Triglavskim narodnim parkom ena sama velika naravna znamenitost. Nemogoče je našteti vsa naravna čudesa, zelo veliko jih je skritih v težko dostopnem gorskem svetu, zato bomo našteli samo najbolj priljubljena, ki vsako leto navdušijo obiskovalce.

V Posočju so to reka Soča v celoti, še posebej divji izvir in divja korita, slap Boka, slap Kozjak in Tolminska korita.

Galerija